Aanmeldingsformulier

     

  Ik wil lid worden van De Volierevriend Zwolle.

  Naam en voorletters;

  Adres;

  Postcode en woonplaats;

  Geboortedatum;

  Telefoonnummer;

   E-mailadres;

   Lid van een andere vereniging; j/n/naam;

   Eventuele huidige Kweeknummer NBvV;

   Wilt u het maandblad Onze Vogels (NBvV) ontvangen; j/n

   Ik ga akkoord met automatische incasso van de jaarlijkse contributie van mijn bankrek.nr;

   ....................................................(ibannummer)

   Naam;

   Datum;

   * dit formulier opsturen naar de secretaris.

     e-mail; wimgould@kpnmail.nl

     tel.nr. 038 - 453 88 77