Agenda

                                                                                                                                                             

2017;

10 oktober                                               Contactavond/nabespreking Vogelmarkt.

                                                                (alleen voor leden/gastleden en Marktmdw's)

7 november                                             Contactavond.

                                                                Lezing door A. Zomer, vv. NBVV, over de flora en fauna in

                                                                Angola en Namibië.

17+18 november                                     Onderlinge tentoonstelling.

16 december                                           Kerstbingo en prijsuitreiking Onderlinge TT nov'17

                                                                 (alleen voor leden/gastleden en Marktmdw's)

                                                                                                             

Alle activiteiten vinden plaats in MKC Het Anker, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte)

Op de reguliere contactavonden is iedereen van harte welkom.

(aanvang 19.45 uur)