Vogelmarkt

Hierbij delen wij u mede, dat Vogelliefhebbersvereniging De Volièrevriend Zwolle heeft moeten besluiten niet langer De Zwolse Vogelmarkt in de IJsselhallen in Zwolle te kunnen organiseren.

Het contract voor de jaren 2016 t/m 2018 met Libéma (IJsselhal Zwolle) is per 22 september 2018 om 18.00 uur afgelopen.

De Vogelmarkt van 22 september jl. was dus ook de laatste editie!

Een aantal leden van de Marktcommissie, waaronder de Voorzitter en de Secretaris, hebben aangegeven zich niet langer beschikbaar te kunnen stellen voor de Markt- commissie van de Volièrevriend Zwolle. De vereniging heeft, op één lid na, geen mensen kunnen vinden voor de vrijgekomen functies.

Dat heeft mede te maken met de vergrijzing binnen de vereniging en het feit dat een dergelijke organisatie de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Er zijn dus onvoldoende mensen gevonden die zich bereidt verklaren om een dergelijk groots evenement namens de vereniging De Volièrevriend Zwolle te kunnen en willen organiseren!

Alle in ons bezit zijnde persoonsgegevens, e.d. van deelnemers aan de Vogelmarkt blijven binnen het Bestuur en zullen niet aan derden worden verspreidt.

De vereniging De Volièrevriend Zwolle blijft gewoon bestaan.

Namens het Bestuur van De Volièrevriend Zwolle,

met vriendelijke groet,

W.H.J. van der Klok