Fijn u te mogen begroeten op de site van vogelliefhebbersvereniging “De Volièrevriend” Zwolle.

Bent u op zoek naar een leuke hobby en houdt u van vogels? Kijk dan eens verder op deze site! U kunt daarop lezen wie wij zijn en wat wij allemaal doen!

Op deze site willen we u graag meer vertellen over onze vereniging, de leden, de activiteiten en onze jaarlijkse tentoonstelling.

De Volièrevriend is een vogelliefhebbersvereniging die tot doel heeft: het bevorderen van de vogelkweek, vergroten van de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.

De vereniging is opgericht op 1 juli 1955. En is aangesloten bij de NBvV (De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers). Zij maakt onderdeel uit van het District Overijssel. Tevens lid van de regio Noordwest Overijssel, een verband van verenigingen in onze regio.

Als lid van de vereniging ontvangt men, naast de maandelijkse Nieuwsbrief met alle actuele informatie over de vereniging, ook “Onze Vogels”, het maandelijkse vogelmagazine van de Nederlandse Bond.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor volwassen leden € 40,= per jaar . Jeugdleden betalen slechts € 20,00 per jaar (dit geldt tot de leeftijd van 17 jaar).