Nieuws van de Volierevriend

22-10-2018

Stoppen organiseren Zwolse Vogelmarkt.


Hierbij delen wij u mede, dat Vogelliefhebbersvereniging De Volièrevriend Zwolle heeft moeten besluiten niet langer De Zwolse Vogelmarkt in de IJsselhallen in Zwolle te kunnen organiseren.
Een aantal leden van de Marktcommissie, waaronder de Voorzitter en de Secretaris, hebben aangegeven zich niet langer beschikbaar te kunnen stellen voor de Markt- commissie van de Volièrevriend Zwolle.
 
De vereniging heeft, op één lid na, geen mensen kunnen vinden voor de vrijgekomen functies. Dat heeft mede te maken met de vergrijzing binnen de vereniging en het feit dat een dergelijke organisatie de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
 
Er zijn dus onvoldoende mensen gevonden die zich bereidt verklaren om een dergelijk groots evenement namens de vereniging De Volièrevriend Zwolle te kunnen en willen organiseren!