Nieuws van de Volierevriend

26-01-2019

Bijdrage De Glinte


De Volièrevriend heeft ook dit jaar weer een gift gedaan aan Vogelringstation De Glinte.

Als vereniging hebben wij gemeend ook dit jaar een gift te moeten doen aan Vogelringstation De Glinte. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van onze vereniging. Alle noodzakelijke materialen worden de vrijwilligers aangeschaft en uit eigen zak betaald.

Wat doen de vrijwilligers van Vogelringstation De Glinte;

Het op verantwoorde wijze vangen, ringen, determineren, meten en wegen van wilde, inheemse vogelsoorten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, is onze gespecialiseerde veldactiviteit.

Het onderzoekterrein ligt in een het voor het publiek niet vrij toegankelijk natuurgebied ‘de Kamperhoek’ in Flevoland, alwaar sinds 1982 ringonderzoek wordt uitgevoerd.  De naam van het ringstation is een Kamper streeknaam voor de Fuut, Podiceps cristatus, en was tevens de bijnaam van oprichter en vogelringer Gerrit Frank,  Gait de Glinte (1928-2011) 

Alle in het veld verzamelde gegevens worden ingevoerd in een database van het vogeltrekstation, alwaar alle gegevens uit het land samenkomen. Het vogeltrekstation kan op haar beurt weer gegevens uitwisselen op internationaal niveau, waardoor gegevens van lange afstand trekkers in kaart kunnen worden gebracht.