Nieuws van de Volierevriend

26-01-2019

Volière Berkumstede Zwolle


Medewerking aan onderhoud volière Woonzorgcentrum Berkumstede Zwolle. Onderdeel van Driezorg.

In december 2018 bereikte onze vereniging het verzoek vanuit Woonzorgcentrum Berkumstede in Zwolle of wij als vereniging hulp kunnen verlenen aan het onderhoud en de verzorging van de vogels in een volière die bij dit centrum hoort. Na enige informatie te hebben ingewonnen is er binnen de vereniging iemand bereid gevonden wat hand en spandiensten te verlenen.

Het Woonzorgcentrum beschikt over een volière met hierin diverse soorten vogels. Dit alles wordt nu onderhouden door één vrijwilligster, die het echter niet allemaal alleen aan kan.Vanuit de Volièrevriend Zwolle wordt door een lid hierin nu ondersteunt. Wij wensen iedereen veel plezier met de volière en de daarin gehuisveste vogels.