Aanmeldingsformulier

     

  Ik wil lid worden van De Volierevriend Zwolle.

  Naam en voorletters;

  Adres;

  Postcode en woonplaats;

  Geboortedatum;

  Telefoonnummer;

   E-mailadres;

   Lid van een andere vereniging; j/n/naam;

   Eventuele huidige Kweeknummer NBvV;

   Wilt u het maandblad Onze Vogels (NBvV) ontvangen; j/n

   Ik ga akkoord met automatische incasso van de jaarlijkse contributie van mijn bankrek.nr;

   ....................................................(ibannummer)

 

Ik ga akkoord met het opnemen van mijn persoonsgegevens in de administratie van de

 

NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) en De Volièrevriend Zwolle t.b.v.;

 

Ledenadministratie, Contributieadministratie, Ringenadministratie en Tentoonstelling administratie (bij deelname aan een Tentoonstelling) en Vogelmarkt administratie (bij deelname als medewerker aan de Vogelmarkt van de Volièrevriend Zwolle).

 

Met alle Persoonsgegevens wordt omgegaan zoals genoemd en bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingegaan op 25 mei 2018).

 

   Naam;

   Datum;

   * dit formulier opsturen naar de secretaris.

     e-mail; wimgould@kpnmail.nl

     tel.nr. 038 - 453 88 77