Agenda

                                                                  

                                                                    2020                                                                                             

4  februari                   Contactavond met lezing door Keurmeester W. Smit.

2  maart                      Contactavond (let op voor één keer op de maandag!)

7  april                         Contactavond.

12 mei                         Contactavond met Natuurfilm.

                                    Zomervakantie.

1  september               Contactavond.

6  oktober                    Contactavond.

3  november                Contactavond.

13 en 14 november     Onderlinge tentoonstelling.

19 december               Kerstbingo

.

   Alle activiteiten vinden plaats in MKC Het Anker, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte).

   De maandelijkse verenigingsavonden beginnen om 19.45 uur.