Surveillanten NBvV

De volgende leden hebben met succes de opleiding voor Surveillant van de NBvV afgerond;

Rosa Brockötter, Henri Bartels, Jan de Boer en Bert Stiphout.

Zij ontvangen daarvoor van de Bond een Certificaat en een badge met daarop hun naam.

Gefeliciteerd allemaal!!!