Platform verantwoorden huisdieren houden

Van: Ed Gubbels [mailto:ed.j.gubbels@home.nl] Verzonden: woensdag 3 november 2021 09:29 Aan: Vaste commissie LNV

CC: Secretariaat PVH

Onderwerp: Falend overheidsbeleid

Geachte leden van de Vaste Commissie voor LNV,

Bijgevoegd treft u een schrijven aan dat wij gisteren aangetekend naar de informateurs hebben verzonden. Het betreft het falend overheidsbeleid inzake de borging van het welzijn van dieren die door particulieren worden gehouden. Het betreft ook de maatschappelijke schade (in de vorm van wantrouwen in de overheid) die hiermee tien jaar lang werd opgebouwd.

Wij menen u te moeten aanspreken op het beleid in dezen. U, de Tweede Kamer, hebt nagelaten te (laten) toetsen of de door u gewenste ontwikkelingen passen binnen de juridische kaders die, behalve voor de burger, ook voor de overheid gelden. U ging voor de uitkomst, zonder enige belangstelling voor het proces, en liet een ambtenarencorps met een ongezonde scoringsdrang los op de burger.

En terwijl u het liet gebeuren, maakten enkele van uw ambtenaren er een broodwinning van om de sector te bestoken met onzinnige en onwettige plannen voor een Positieflijst die (dankzij de weerbaarheid van de sector) telkens door de bestuursrechter naar de ambtelijke prullenbak werden verwezen. En het houdt nog steeds niet op, zo blijkt. Uw ambtenaren werken alweer aan een volgende mislukkende poging, naar hun motieven en motivatie daarbij kunnen wij slechts raden.

Na ruim tien jaren van voortdurend vechten tegen een arrogante en compassie-loze overheid willen we het verleden niet herkauwen. We vragen u slechts om gewoon de Europese wet- en regelgeving te respecteren en samen met de sector aan de borging van dierenwelzijn te gaan werken. Wij rekenen helemaal op de bestuurlijke vernieuwing. Die moet, zo hopen wij, leiden tot een wereld waarin we weer leren om onze overheid te respecteren en te vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Ing. Ed.J.Gubbels, Secretaris PVH,

p/a Arnhemseweg 109

6731 BR Otterlo www.huisdieren.nu