Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit :

Voorzitter: Bert Stiphout

Vos van Heusdenstraat 1, 8022 RV Zwolle,

tel.nr. 038-4531635 of 06-22957726

Voorzitter@volierevriend.nl

Secretaris/ledenadministratie: Wim van der Klok

Tilligterbeek 50, 8033 BR Zwolle,  tel.nr. 038-4538877

secretaris@volierevriend.nl

Penningmeester: Elly van de Wetering

Schellerwade 15, 8051 JB Hattem, tel.nr. 06-37448162

penningmeester@volierevriend.nl

RABO banknummer: NL57RABO0160777402

2e Voorzitter: Henry Bartels

Dedemsweg 2,  7722 PZ Dalfsen, tel.nr. 06-23691372

henribartels@hotmail.com

2e Secretaris/jeugdzaken:

vacature

2e Penningmeester/ringenadviseur: Harm Huisjes

Beukenallee 35, 8041 AX Zwolle, tel.nr. 06-40651818

hhuisjes@hotmail.com

Materialenbeheer: Jos Pot

Kastanjestraat 62, 8021 XT Zwolle, tel.nr. 038-4546276

jospot@live.nl