Lid worden

Als u op verzenden drukt gaat u akkoord met het opnemen van uw persoonsgegevens in de administratie van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) en De Volièrevriend Zwolle ten behoeve van de: Ledenadministratie, Contributieadministratie, Ringenadministratie en Tentoonstellingadministratie (bij deelname aan een Tentoonstelling)

Met alle Persoonsgegevens wordt omgegaan zoals genoemd en bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingegaan op 25 mei 2018).