Ringenbestelling

Per 1 april 2022 wordt de procedure m.b.t. het bestellen van ringen via de NBvV gewijzigd!

Ringenbestellingen worden alleen geaccepteerd op de daarvoor bestemde ringenformulieren! Zie hiervoor de editie van maart 2022 van “Onze Vogels” of kijk op https:/ringen-nbvv.nl/

Voor een overzicht welke ringmaten te gebruiken voor welke vogels klikt u hier

Enkele punten waar u op moet letten zijn: naam, kweeknummer, email adres, het aantal ringen en volgnummer vanaf 1, 11, 21, 31 enz. Het verschuldigde bedrag van de bestelde ringen kunt overmaken met Ideal.

Onze Ringencommissaris (zie deze site onder het kopje Vereniging/ Bestuur) kan u helpen bij vragen en/of onduidelijkheden. Hij kan u desgewenst ook helpen bij de ringenbestelling.

Bestel in één keer het aantal ringen dat u denkt nodig te hebben, beter 10 teveel dan 1 te weinig.

Ook voor ringenbestellingen voor beschermde soorten, lees de uitgave van maart 2022 van “Onze Vogels” . Of kijk op de site van de NBvV; www.nbvv.nl/ringen. Hierbij moet u wel uw BSN-nummer opgeven.

De eerste bestelling komt binnen na 1 oktober!

ER KUNNEN TELEFONISCH GEEN RINGEN WORDEN BESTELD!

Noot:  Neem voor alle informatie over het bestellen van ringen voor uw vogels contact op met de Ringencommissaris! Ook nieuwe leden kunnen bij hem terecht voor informatie/hulp, e.d.