Ringenbestelling

Ringenbestellingen worden alleen geaccepteerd op de daarvoor bestemde ringenformulieren! Zie hiervoor de editie van maart van “Onze Vogels” of kijk op de ringenbestelling pagina bij de NBVV.

Bestelformulieren kunt u daar in PDF formaat downloaden: Bestellijst ringen, ook de Bestellijst ringen cultuurvogels.

Voor een overzicht welke ringmaten te gebruiken voor welke vogels klikt u hier

Enkele punten waar u op moet letten zijn: naam, kweeknummer, aantal ringen en volgnummer vanaf 1, 11, 21, 31 enz.. en het juiste bedrag van de bestelde ringen.

Ook op de contactavonden kunnen ringen worden besteld: normale, stalen of geanodiseerde ringen.

Bestel zoveel mogelijk gelijk het aantal ringen dat u denkt nodig te hebben, beter 10 teveel dan 1 te weinig.

De eerste bestelling komt na 1 oktober, de tweede ronde na 15 december, de derde ronde in april en de vierde ronde in mei. Bestellingen voor Europese cultuurvogels dienen op de daarvoor bestemde formulieren te worden ingeleverd. Lees eerst de bijlage in het februarinummer van “Onze Vogels” voordat u het formulier invult. Nog enkele belangrijke punten: De ringenbestelling dient contant te worden betaald; GEEN cheque of bankopdracht.

ER KUNNEN TELEFONISCH GEEN RINGEN WORDEN BESTELD!

Noot: Nieuwe leden kunnen de 1e keer hun ringen bestellen buiten de reguliere bestelprocedure om. Zij krijgen deze tussentijds geleverd.

Neem voor meer informatie hierover contact op met de Ringencommissaris!